Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Υπέρυθρη ενέργεια είναι ο τύπος της καθαρής ακτινοβολίας που απορροφάται από τα αντικείμενα χωρίς να έχει οποιαδήποτε φυσική επαφή με την πηγή θερμότητας ή τον αέρα. Υπέρυθρα κύματα είναι αυτά που βρίσκονται ανάμεσα στο ορατό φως και τα μικροκύματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το καλύτερο παράδειγμα υπέρυθρης θέρμανσης είναι ο ήλιος. Ο ήλιος παράγει υπέρυθρη ακτινοβολία και οι αόρατες ακτίνες αφού απορροφηθούν από τα (σταθερά και μη) αντικείμενα μετατρέπονται σε θερμότητα. Εκτός από την ηλιακή ακτινοβολία, υπέρυθρη είναι η θερμότητα που νιώθουμε από την φωτιά όπως επίσης και την ζέστη από ένα πεζοδρόμιο που απορρόφησε υπέρυθρα ζεστά κύματα κατά την διάρκεια μιας καλοκαιρινής ημέρας. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί αισθάνεστε κρύο τον χειμώνα ακόμη και όταν έχει 17 oC, ενώ αισθάνεστε ζέστη με την ίδια θερμοκρασία κατά την διάρκεια του καλοκαιριού; Αυτό συμβαίνει δίοτι η υπέρυθρη ακτινοβολία θερμαίνει τα αντικείμενα και όχι τον αέρα. Η θερμότητα που απορροφάται από τα αντικείμενα, απελευθερώνεται προς το σώμα μας και αντίστροφα.